Generelle oplysninger

Tid & sted

Fredag den 16., lørdag den 17. og søndag den 18. august 2019 i Københavns Lufthavn - Roskilde.

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til hele familien. Specielt satses på at repræsentere og informere om de forskellige uddannelsesmuligheder indenfor flyvning - såvel civilt som militært - således at f.eks. uddannelsessøgende på nærmeste hold kan orientere sig om en mulig karriere relateret til flyvning.
Geografisk set forventes besøgende fra hele Sjælland, Lolland Falster og fra Fyn, da Roskilde Airshow 2019 er det eneste større flyveshow på Sjælland. Der forventes 15.000 - 20.000 besøgende, afhængigt af vejret.

Flyopvisning (Airshow)

Ved Roskilde Airshow 2019 forsøger arrangøren at få så mange forskellige slags fly som muligt med i opvisningen. Målet er at mindst et kendt internationalt airshow team skal deltage. Forsvaret vil stille med militære fly og helikoptere fra søværnet og flyvevåbnet, samt deltagelse af udenlandske militærfly. Der bliver desuden stor deltagelse af civile passagerfly, forretnings fly og helikoptere, militære fly fra Anden Verdenskrig og tiden derefter, kunstflyvnings fly, samt et stort udvalg af hjemmebyggede fly og veteranfly (bl.a. de danske KZ-fly). Ydermere vil der være svævefly, dragefly, ultralights, modelfly og faldskærms-udspringere. Flytyper vi normalt ikke ser, forventes også at deltage fra udlandet. Vi gentager sidste gangs store succes med rundflyvning både lørdag og søndag.

Tusmørke/aften airshow

Aften/tusmørke Airshowet i 2017 blev en succes og  vil gentaget fredag aften. Portene åbnes kl. 17.00, hvor der frem til selve opvisningens start, er mulighed for at se de fly som allerede er ankommet. Der vil være begrænset mulighed for at købe mad og drikke, og ikke alle udstillingsstande vil være opstillet. Aftenen sluttes af med fyrværkeri. Se opvisningsprogrammet på Airshow siden.

Mad & drikke, handicapede, rygning, samaritter, hunde

Det er muligt at købe mad & drikke i udstillingsområdet, hvor der også findes toiletter. Området er generelt ujævnt og ikke særligt kørestolsvenligt, men noget af området er asfalt. Det er forbudt at ryge på hele lufthavnsområdet. Der findes smaritter og læger med deres egen stand. Det er ikke tilladt at medbringe hunde, undtagen førehunde.

Udstillinger

Alle fly som deltager i opvisningen vil kunne beses på jorden. Desuden forventes stande fra uddannelsesinstitutioner indenfor flyvning, stande fra flyvesportsunioner samt stande fra foreninger og andre, som har med flyvning at gøre. Desuden vil der være et område med børnetivoli med bl.a. karrusel og hoppepude.

Arrangører

ROSKILDE AIRSHOW arrangeres af Foreningen Roskilde Airshow.
Et eventuelt overskud går til at fremme interessen for flyving gennem bl.a. Roskilde Flyveklub, som f.eks. bruges til uddannelse af privatpiloter, foredrag, udflugter, vedligeholdelse af flycertifikat, videreuddannelse m.m.

Vejrforholdene

En vigtig medspiller ved et flyvestævne er vejret. Udover de generelle regler for kunstflyvning, som er mindst 8 km sigtbarhed og 900 m skydækkehøjde, har de forskellige opvisningsfly også deres egne minima i forhold til sigtbarhed og skyhøjde, som skal være til stede for at kunne gennemføre opvisningen. Desværre er vi som arrangører ikke herrer over vejret, men i de mange år Roskilde Airshow er blevet afholdt, har vi kun nmåtte aflyse ialt 2 dage.

Sikkerheden

Som ved al anden flyvning er sikkerheden ved et airshow høj. I "Bestemmelser for Luftfart" findes der helt specifikke regler for hvordan et sådan stævne skal afvikles. Der skal f.eks. være en person - Stævne/opvisningslederen - som er ansvarlig overfor myndighederne. Der skal selvfølgelig være ambulance og redningtjeneste. Flyene må ikke overflyve publikumsområdet og afstanden skal være 150 meter hertil. Ud over de regler som luftfartsmyndighederne beskriver, har arrangørerne i tæt samarbejde med Roskilde Lufthavn udarbejdet kommunikationsveje ved eventuelle ulykker. Vejledning til publikum er beskrevet i programmet som udleveres ved indgangen til stævnet og i informationen.

Roskilde Airshow sponsorer

SIF Gruppen
DCC Energi
Copenhagen Airports
Your logo here
Spar Nord
Your logo here
Skal dit firma vises her? Klik her for mere info


Tilmeld vores nyhedsbrev

Navn:

Email: